Plavecký oddílVýuka plavání dětí od cca 4 let je 45 minutová lekce ve 12,5 m bazénu se zkušenými lektory a vhodnými plaveckými pomůckami. Je zaměřená tak, aby si Vaše děti vytvořily k vodě kladný vztah a postupně úplnou adaptaci na vodu.Našim cílem je přirozená pohybová aktivita Vašich dětí ve vodním prostředí; odbouráváme strach z vody, obavy z namočení hlavy i potopení obličeje. Postupně se naučíme první tempa jednotlivých plaveckých stylů a budeme se snažit je zdokonalovat.

Tato plavecká výuka je nejen přípravou pro další plavecké a vodní sporty. Vaše dítě se zde také naučí správně dýchat, otužuje se a v neposlední řadě se učí i prvním krokům sportovní disciplíny.

Děti jsou rozděleny do skupin podle schopností. Pokročilejší a starší děti poté mohou pokračovat na bazéně TJ Tesla na Lesné. Na konci každého kurzu obdrží děti MOKRÉ VYSVĚDČENÍ.

Plavání je určeno pro děti od 4 let,které zvládnou lekci v bazéně bez rodičů.
Rodičům není vstup do prostorů bazénu povolen, mohou pouze do prostoru šaten, kde mohou pomáhat dětem s oblékáním.
V průběhu kurzu jsou pro rodiče připraveny ukázkové hodiny, kdy se mohou na děti podívat a vyfotografovat je.
Děti mohou vstupovat do prostor bazénu z bezpečnostních důvodů max. 5 min. před začátkem hodiny.

Časy konání kurzů

úterý a čtvrtek 17:00 - 17:45 nebo 17:45 - 18:30

PLAVÁNÍ SE NEKONÁ v době školních prázdnin

Místo konání kurzů:

Bazén ZŠ Herčíkova 19, Brno

Trvání kurzů:

polovina školního roku

S sebou:

Plavky, ručník, mýdlo, koupací čepici, tašku na suché obleční, přezůvky

Kontakt:

Ovečková Dagmar
ovecky@post.cz
mobil.: 776 186 768


54.164.198.240